Навчальні дисципліни

Політологія
Соціологія та політологія
Соціологія
Основи права та політологія
Правознавство
Господарське право
Право (Адміністративне)
Господарське та адміністративне право
Право (Правознавство, підприємницьке право)
Трудове право
Цивільне та торгове право закордонних країн
Екологічне право
Міжнародне право
Правові засади адміністративної діяльності
Право (Правове регулювання туристичної діяльності)
Правове забезпечення адміністративної діяльності
Правознавство та трудове право
Правознавство та психологія
Психологія
Основи психології і педагогіки
Психологія з основами соціології
Психологія та соціологія
Психологія інженерної діяльності
Релігієзнавство
Філософія
Філософія та політологія
Філософія пізнання
Етика бізнесу
Етика і естетика
Культурологія та релігієзнавство
Культурологія та релігієзнавство з елементами етики та естетики
Інтелектуальна власність
Інтелектуальна власність та договірне право
Інтелектуальна власність та патентознавство
Інтелектуальна власність, основи патентознавства та авторське право
Педагогіка та психологія вищої школи
Історія України та української культури
Історія європейської інтеграції
Соціальна відповідальність
Наукова риторика та стилістика