Навчальні дисципліни

Історія України та української культури
Історія України. Культурна та гастроекономічна спадщина України і регіону
Філософія
Основи права та університетська освіта
Правознавство
Господарське право
Євпоінтеграці процеси та збереження національної ідентичності
Історія європейської інтеграції
Культурологія
Культуролгія та релігієзнавство з елемантами етики та естетики
Політологія
Трудове право
Філософія та основи права
Інтелектуальна власність та патентознавство
Інтелектуальна власність, патентознавство та авторське право
Інтелектуальна власність
Соціологія праці
Філософія пізнання
Естетика, Етика
Правознавстов та трудове право
Правознавстов та психологія
Адміністративне право
Конституційне право
Світова культура та мистецтво
Конфліктологія
Основи психології та педагогіки
Правове регулювання діяльності (Правознавство, Підприємницьке право)
Педагогіка та психологія вищої школи
Правознавство та психологія
Правознавство (Трудове, адміністративне, господарське право)
Психологія та здоровий спосіб життя
Соціальна відповідальність
Соціологія і політологія
Філософія та соціологія
Психологія та педагогіка
Психологія