Тематика наукових досліджень

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - DSC06345-AAA-.jpg

Кафедра соціології, філософїї і права становить собою активний науковий колектив, де кожен дослідник має змогу займатися важливими та актуальними проблемами. Провідні напрямки наукових досліджень: історичні віхи становлення державності України, соціально-філософіські основи розвитку і функціонування суспільства та особистості, онотологія буття та смерті людини,  політичні колізії ХІХ-ХХ ст., психологія управління, гендерні проблеми сучасності, соціальна та історична роль медіа тощо.

Доказом ефективності наукової роботи кафедри є регулярні захисти наукових дисертацій, наукові конференції, тренінги, участь у публікаціях.