Дисертації

На кафедрі соціології, філософії і права діє аспирантура за спеціальністю 09.00.02 – діалектика і методологія пізнання.

Список кандидатських дисертацій, захищених з 1984 – по 2018 рр. аспірантами і пошукачами ОНАХТ (філософські науки)

ПІБ Назва дисертації Спеціальність Рік захисту
Квятковський
Дмитро Олегович
Соціально-гуманістичні ідеали української молоді у трансформуючому суспільстві (соціально-філософський аспект) 09.00.03 – соціальна філософія і філософія історії 2008
Копа
Вадим Михайлович
Соціальна цінність модусу здоров’я 09.00.03 – соціальна філософія і філософія історії 2006
Мельник

Юрій Миколайович

Пізнавальні і ціннісні аспекти у соціалізації особистості 09.00.03 – соціальна філософія і філософія історії 2011
Науменко

Ольга Миколаївна

Становлення і  розвиток адміністративної субкультури в Україні 09.00.03 – соціальна філософія і філософія історії 2006
Пурцхванідзе

Ольга Вахтангівна

Онтологічний статус пізнання: філософсько-методологічний аналіз 09.00.02 – діалектика і методологія пізнання 2013
Саргсян

Каріне Жораївна

Соціалізація особистості у гетерогенному етносоціальному середовищі 09.00.03 – соціальна філософія і філософія історії 2009
Стояно

Оксана Олександрівна

Самоідентифікація студентства як процес самовизначення особистості у сучасному суспільстві 09.00.03 – соціальна філософія і філософія історії 2004
Тодорова

Світлана Миколаївна

Людина у суспільстві: відповідно філософії В. Стуса 09.00.03 – соціальна філософія і філософія історії 2012

Крім того, успішно захистили дисертації викладачі кафедри:

  1. Ботіка Т.С. (2013 р.) за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія.
  2. Орлова В.О. (2014 р.) за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.
  3. Михайлова В.Л. (2014 р).
  4. Дмитрашко С.А. (2015 р.).
  5. Мордовець М.В. (2015 р.).
  6. Лар’яновський І.С. (2017 р.).