Пам’яті Георгія Віталійовича Ангелова

ДЕРЗАЄ ТОЙ,

ЧИЙ ДАР БЕЗМЕЖНИЙ

До 85-річчя від дня народження

професора Г.В. Ангелова

 DSC09132_500x333

Було б справедливо з усіх людських талантів найважливішим вважати дар людинолюбства. Дається він для великої праці на благо людей, тому й мають його небагато людей.

Нам пощастило. У нашому об’єднаному науково-дослідному, викладацькому, аспірантському, студентському та адміністративно-управлінському співтоваристві, протягом багатьох років, працює людина, наділена таким багатим даром.

Заслужений діяч культури України, доктор філософії, професор, понад двадцять років проректор з науково-педагогічної, виховної роботи та соціального розвитку, п’ять років Голова Ради кафедр гуманітарних наук вузів одеського регіону, член Ради ректорів, багато років брав участь у роботі комісій МОН України з різних напрямів ВНЗ, близько тридцяти років завідувач кафедри — Георгій Віталійович Ангелов.

 Виклики часу, у якому жив і живе, дерзав і продовжує дерзати, працював і працює Г.В. Ангелов зберегли у ньому як дар людинолюбства, а й дар педагога, вченого і вихователя. Він є справжнім наставником, який дав путівку багатьом молодим вченим кафедри та аспірантам у велике наукове життя.

Ні інформаційні навантаження, ні психологічні стреси, характерні для сучасної дійсності, ніколи не зупиняли Георгія Віталійовича в прагненні впроваджувати нові та ефективні форми роботи, спрямовані на підвищення культурного рівня студентства.

Тому основними сферами його наукової діяльності стали соціологія духовного життя суспільства, соціокультурний менеджмент, соціально-етнічні та психолого-педагогічні аспекти сучасного управління, інноваційна діяльність у галузі організації науки, соціологія сім’ї.

Під керівництвом Георгія Віталійовича було розроблено держбюджетну тему «Функціонування української культури та мови в умовах багатонаціонального складу півдня України». З відповідних проблем він читав цикли лекцій у Лейпцизькому (Німеччина), Сегедському (Угорщина) та Опольському (Польща) університетах, а також у ряді ВНЗ Болгарії та Чехії.

Їм проведено велику науково-дослідну роботу в галузі вдосконалення систем матеріальної та моральної мотивації праці та підвищення управлінської культури.

Професор Ангелов Г.В. керував науковими між кафедральними дослідженнями з проблем: «Формування у студентів у навчальному процесі загальнолюдських ціннісних орієнтацій, соціально-політичного та гуманітарного мислення» та „Розробка організаційно-методичних засад комплексної системи підготовки фахівців в умовах нових економічних відносин”. Він активно керує розробкою держбюджетної наукової теми кафедри «Соціально-філософські, політико-правові та соціально-психологічні проблеми освоєння інноваційних технологій в управлінні та комунікаціях». Вражає обсяг зробленого: 15 книг монографічного характеру, понад 380 публікацій, зокрема 71 книга.

Зі своїми соратниками, видатними вченими та відомими педагогами — Іордатієм М.Ф., Чередниченком А.П., Терещенком Г.І., Баканурським Г.Л., Чугуєнком В.М., Суркісом Л.Д., Коломійчуком В.Т., Руденко А.А., він встановив тісний зв’язок із трудовими колективами Одеси та Одеської області, організовуючи читання циклів шефських лекцій, Днів кафедр, круглих столів, створив на базі нашого навчального закладу загальноміську між кафедральну школу з проблем забезпечення світоглядної спрямованості навчального процесу та формування інженерного мислення, виступав ініціатором багатьох міжнародних та республіканських теоретичних та науково-практичних конференцій.

У Республіканському конкурсі на кращу наукову працю удостоєний 3-го місця, а у Всесоюзному конкурсі творів науково-популярної літератури – 2-го місця.

Широкий діапазон його суспільної діяльності. Він є одним із засновників музею історії Академії, Головою Правління Одеської обласної організації товариства «ЗНАННЯ», членом вченої Ради Одеської національної наукової бібліотеки, понад 25 років є головою Ради Академії з гуманітарної освіти та виховання, членом Національної Спілки журналістів України, членом редакційної колегії журналу Опольського університету (Польща), а також тривалий час був членом редакційних колегій видання “Наукові праці ОДАХТ” та низки науково-методичних збірок.

Неодноразово обирався депутатом районних рад та Одеської обласної ради. Полковник у відставці, він і зараз очолює Раду ветеранів війни та праці нашої Академії.

Дійсний член Академії інженерних наук України та Української академії економічної кібернетики. Ось такий величезний перелік досягнень має Георгій Віталійович Ангелов.

Однак, не можна не згадати ще про одну, мабуть, найбільш важливу якість Г. В. Ангелова: його здатність працювати з людьми, тісно згуртовуючи їх у колектив сподвижників, уміння бачити в колективі не об’єкт впливу, а разом із собою – єдиний управлінський суб’єкт, що живе за принципами високої корпоративної культури. Адже саме це фундамент ефективної роботи численного колективу кафедри, з історією якої органічно поєдналася біографія Георгія Віталійовича.

Свій досвід та знання Георгій Віталійович щедрою рукою передає колегам по роботі, доцентам, аспірантам та студентам.

Завдяки своїм людським, професійним та організаторським якостям він користується заслуженою повагою не лише у своєму колективі, а й у наукових колах країни та зарубіжжя.

І громадськість гідно оцінює заслуги цього захопленого життям, діяльністю, людьми людину.

Георгія Віталійовича нагороджено 6 медалями, знаками «Відмінник освіти України», «За відмінні успіхи в роботі» та «За активну роботу», знаком Президента Монголії «Дружба», Почесною Грамотою Верховної Ради України, призами ВДНГ СРСР, Золотим знаком губернатора, медаллю «За вагомий внесок у розвиток ОНАПТ». Є радником ректора нашої Академії.

Привід говорити про основні досягнення у житті та діяльності Георгія Віталійовича Ангелова ґрунтовний: у березні 2018 року виповнилося 50 років його творчої діяльності у нашому навчальному закладі. Його біографія – воістину приклад того, як захопленість інтелектуальною працею, доброзичливість, різноманіття інтересів та любов до життя здатні творити чудеса. Як творчо мисляча людина, він довів, наскільки ефективно можна використати свій минулий життєвий довузівський досвід — роботу головного агронома колгоспу в одеському краї, секретаря Одеського обкому комсомолу, ЦК ВЛКСМ, начальника Одеського обласного управління культури у справі підготовки кадрів інженерів – інтелігентів, громадян з широким колом поглядів, патріотів своєї Батьківщини. І ще про одну «пам’ятку», яка генетично вплинула і на формування його особистості, і на особливий її прояв. А полягає вона у тому, що Г.В. Ангелов – нащадок Тараса Григоровича Шевченка, його прапрапраправнучатий племінник. Видно його цілеспрямованість, щире почуття соціальної справедливості і високо громадянської відповідальності мають найглибше коріння!

Дивлячись на цього ініціативного, що подає приклад дивовижної психологічної стійкості та людинолюбства, повного сил і творчих планів чоловіка колеги, друзі по академічному співтоваристві, соратники не перестають захоплюватися зухвалістю його невгамовного характеру та життєвого оптимізму. Воістину: дерзає той, чий дар безмежний.

Ми переконані в тому, що завдяки його високому професіоналізму, творчій натурі та багатогранності душі колектив нашої кафедри, за великим рахунком, став «кафедрою інженерів людських душ» та щиро пишаємось цим!

За дорученням колективу кафедри

Галина ЧЕРНЯК, кандидат історичних наук, доцент кафедри соціології, філософії та права ОНАХТ, член Національної спілки журналістів України,

Анатолій Соловей – заступник завідувача кафедри соціології, філософії та права ОНАХТ, кандидат історичних наук, доцент.