Слово завідувача

This image has an empty alt attribute; its file name is IMG_20220817_215855-4-1024x647.jpg

Історія кафедри філософії і права починається в далекі 30-і роки ХХ ст., коли в Одеському інституті технології зерна і борошна була створена кафедра, очолювана з 1938 р. доцентом М.В. Таранчуком, яка забезпечувала викладання суспільних наук. В різні історичні періоди кафедрою керували такі яскраві представники викладацького складу, як доц. Р.С. Бронштейн, доц. А.П. Єгипко, доц. А.А. Руденко.

Значний внесок у розвиток кафедри зробили такі завідувачі, як відомий політолог, академік Української академії політичних наук, професор А.П. Чередніченко та заслужений діяч культури України, член Національної спілки журналістів України, професор Г.В. Ангелов.

З кафедрою пов’язана також діяльність таких вчених, як проф. В.М. Чугуєнко, проф. Г.І. Терещенко, доц. М.Ф. Іордатій.  

У грудні 2008 р. після реорганізації гуманітарних кафедр Одеської національної академії харчових технологій була сформована кафедра соціології, філософії і права, яку очолив професор Г.В. Ангелов.

Навчальний процес на кафедрі забезпечують висококваліфіковані фахівці. Викладачі з науковим ступенем складають 96%. Сьогодні кафедра являє собою колектив, у якому поєднуються досвід та молодість.

Наукові інтереси викладачів охоплюють проблематику з української та зарубіжної історії, філософії, підвищення рівня управлінської культури, вдосконалення систем матеріальної і моральної мотивації праці, соціології, психології, духовного життя суспільства, соціокультурного менеджменту. Результати наукових досліджень та практичного досвіду відображені у статтях, навчальних посібниках та монографічних роботах співробітників кафедри.  

Вивчення навчальних дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра філософії і права дозволяє, на підставі використання гуманістичного навчання і виховання висококваліфікованих фахівців, сприяти соціально-відповідальному використанню людством досягнень науки, техніки та культури в інтересах сучасного і майбутніх поколінь.

З повагою, завідувач кафедри філософії і права Анатолій Соловей