Методичне забезпечення навчальних дисциплін на кафедрі філософії і права

2019 рік

Конспект лекцій з дисципліни «Психологія» для бакалаврів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укл. Г.А. Черняк, А.В. Черкаський, Е.Р. Петракова– Одеса: ОНАХТ, 2019. – 51 с.

Конспект лекцій з дисципліни «Психологія та педагогіка» для бакалаврів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укл. Г.А. Черняк. – Одеса: ОНАХТ, 2019. – 52 с.

Конспект лекцій з дисципліни «Основи психології і педагогіки» для бакалаврів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укл. Г.А. Черняк. – Одеса: ОНАХТ, 2019. – 53 с.

Конспект лекцій з дисципліни «Цивільне та торгове право закордонних країн» для бакалаврів усіх спеціальностей та форм навчання / Укл.: Орлова В.О. – Одеса: ОНАХТ, 2019. –51 с.

Конспект лекцій з дисципліни «Політологія» для бакалаврів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укл. О. А. Мамроцька, – Одеса: ОНАХТ, 2019. – 32 с.

Конспект лекцій з дисципліни «Культурологія та релігієзнавство» для бакалаврів усіх спеціальностей та форм навчання / Укл.: Г.А. Шевченко, С.М. Тодорова, Ю.М. Мельник. За редакцією Г.А. Шевченко. – Одеса: ОНАХТ, 2019. 66 с.

Конспект лекцій з дисципліни «Історія європейської інтеграції» для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укл.: А. О. Соловей, Т. С. Ботіка, О. А. Мамроцька. За редакцією А. О. Солов’я – Одеса: ОНАХТ, 2019. – 52 с.

Конспект лекцій з дисципліни «Етика і естетика» для бакалаврів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укл. О.О. Стояно. – Одеса: ОНАХТ, 2019. – 65 с.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Право (Правознавство, підприємницьке право)» для бакалаврів усіх спеціальностей та форм навчання / Укл.: Осадча І. А. – Одеса: ОНАХТ, 2019. – 23 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Історія європейської інтеграції» для бакалаврів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укл. А.О. Соловей, О.А. Мамроцька, Т.С. Ботіка. – Одеса: ОНАХТ, 2019. – 18 с.

Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Історія європейської інтеграції» для бакалаврів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укл. А.О. Соловей, О.А. Мамроцька, Т.С. Ботіка.  – Одеса: ОНАХТ, 2019. – 30 с.

Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Соціальна відповідальність» для магістрів спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування» денної та заочної форм навчання/ Укл. А.О. Соловей, Т.С. Ботіка, О. А. Мамроцька – Одеса: ОНАХТ, 2019. – 29 c.

Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Політологія» для бакалаврів усіх спеціальностей денної форми навчання / Укл. С. А. Дмитрашко – Одеса: ОНАХТ, 2019. – 21 с.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Психологія та педагогіка» для бакалаврів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укл. Г.А. Черняк. – Одеса: ОНАХТ, 2019. – 22 с.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Психологія» для бакалаврів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укл. Черняк Г.А. – Одеса: ОНАХТ, 2019. – 31 c.

Конспект лекцій з дисципліни «Правові засади адміністративної діяльності» для магістрів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» денної та заочної форм навчання / Укл.: Орлова В.О. – Одеса: ОНАХТ, 2019. – 51с

Конспект лекцій з дисципліни «Політологія» для бакалаврів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укл. С. А. Дмитрашко – Одеса: ОНАХТ, 2019. – 61 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Соціальна відповідальність» для магістрів спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування» денної та заочної форм навчання / Укл.: А.О. Соловей, Т.С. Ботіка, О.А. Мамроцька. – Одеса: ОНАХТ, 2019. – 29 c.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Культурологія та релігієзнавство» для бакалаврів усіх спеціальностей та форм навчання/ Укл. Тодорова С.М., Шевченко Г.А., Мельник Ю.М. – Одеса: ОНАХТ, 2019. – 37 с.

Методичніi вказiвки до семінарських занять з дисципліни «Правові засади адміністративної діяльності» для магістрів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» денної та заочної форм навчання  / Укл. В.О. Орлова – Одеса: ОНАХТ, 2019. – 12 с.

Методичнi вказiвки до самостійної роботи з дисципліни «Правові засади адміністративної діяльності» для магістрів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» денної та заочної форм навчання / Укл. В.О. Орлова – Одеса: ОНАХТ, 2019. – 12 с.

Методичніi вказiвки до семінарських занять з дисципліни «Цивільне та торгове право закордонних країн» для бакалаврів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», галузі знань 07 «Управління та адміністрування» денної та заочної форм навчання / Укл. В.О.Орлова – Одеса: ОНАХТ, 2019. – 18 с.

Методичніi вказiвки до самостійної роботи з дисципліни «Цивільне та торгове право закордонних країн» для бакалаврів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», галузі знань 07 «Управління та адміністрування» денної та заочної форм навчання / Укл. В.О.Орлова – Одеса: ОНАХТ, 2019. – 14 с.

Пакет матеріалів до комплексної контрольної роботи з дисципліни «Політологія» / Укл. С. А. Дмитрашко – Одеса: ОНАХТ, 2019.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Політологія» для бакалаврів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / Укл. С.А. Дмитрашко – Одеса: ОНАХТ, 2019. – 26 с.

2018 рік

Конспект лекцій з дисципліни «Наукова риторика та стилістика» для аспірантів спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» денної та заочної форм навчання / Укл. Г.А. Черняк, Г.В. Ангелов, І.А. Кириченко. За ред. Г. В. Ангелова. – Одеса: ОНАХТ, 2018. – 64 с.

Конспект лекцій з дисципліни «Право та підприємницьке право» для бакалаврів усіх напрямів та форм навчання / Укл.: Осадча І. А. – Одеса: ОНАХТ, 2018. – 90 с.

Конспект лекцій з дисципліни «Договірне та підприємницьке право» для бакалаврів та магістрів усіх напрямів та форм навчання / Укл.: Осадча І. А. – Одеса: ОНАХТ, 2018. – 78 с.

Конспект лекцій з дисципліни «Правове регулювання туристичної діяльності» для бакалаврів усіх напрямів та форм навчання / Укл.: Осадча І. А. – Одеса: ОНАХТ, 2018. – 112 с.

Конспект лекцій з дисципліни «Історія України та української культури» для студентів усіх напрямів підготовки / Укл. Г. В. Ангелов, А.О. Соловей, Т.С. Ботіка, С.Є. Польова. За редакцією Г. В. Ангелова – Одеса: ОНАХТ, 2018. – 57с.

Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Екологічне право» для бакалаврів денної форми навчання напряму підготовки 183 «Технології захисту навколишнього середовища» / Укладач І.С. Лар’яновський. – Одеса: ОНАХТ, 2018. – 17 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Політологія» для бакалаврів усіх напрямів заочної форми навчання / Укл.: О.А. Мамроцька – Одеса: ОНАХТ, 2018. – 20 с.

Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Політологія» для бакалаврів усіх напрямів та форм навчання / Укл.: О.А. Мамроцька – Одеса: ОНАХТ, 2018. – 25 с.

Методичні вказівки до семінарських занять та самостійної роботи з курсу «Історія України та української культури» для бакалаврів усіх напрямків та форм навчання / Укл. І. С. Дружкова, О. Г. Шишко. – Одеса: ОНАХТ, 2018. – 24 с.

Методичні вказівки до семінарських занять з курсу «Історія України та української культури» для бакалаврів усіх напрямів підготовки денної форми навчання / Укл. С. А. Дмитрашко – Одеса: ОНАХТ, 2018. – 23 с.

Методичні вказівки до самостійної роботи і семінарських занять з курсу «Логіка» для бакалаврів усіх напрямів підготовки денної та заочної форм навчання / Укл. О.О. Стояно. – Одеса: ОНАХТ, 2018. – 55 с.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Трудове право» для бакалаврів усіх напрямів та форм навчання / Укл.: В.П. Самокиш – Одеса: ОНАХТ, 2018. – 45 с.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Наукова риторика та стилістика» для аспірантів спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» денної та заочної форм навчання / Укл. Г.А. Черняк. – Одеса: ОНАХТ, 2018. – 44 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Соціологія» для бакалаврів усіх напрямів та форм навчання / Укл.: Є.В. Іванов. – Одеса: ОНАХТ, 2018. – 26 с.

Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Соціологія» для бакалаврів усіх напрямів та форм навчання / Укл.: Є.В.Іванов. – Одеса: ОНАХТ, 2018. – 27 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Політологія» для бакалаврів усіх напрямів заочної форми навчання / Укл.: Є.В. Іванов. – Одеса: ОНАХТ, 2018. – 18 с.

Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Політологія» для бакалаврів усіх напрямів та форм навчання / Укл.: Є.В. Іванов. – Одеса: ОНАХТ, 2018. – 25 с.

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Правове регулювання туристичної діяльності» для бакалаврів усіх напрямів та форм навчання / Укл.: Осадча І. А. – Одеса: ОНАХТ, 2018. – 21 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Правове регулювання туристичної діяльності» для бакалаврів усіх напрямів та форм навчання / Укл.: Осадча І.А. – Одеса: ОНАХТ, 2018. – 23 с.

Методичні вказівки для практичних робіт з дисципліни «Договірне та підприємницьке право» для бакалаврів та магістрів усіх напрямів та форм навчання / Укл.: Осадча І. А. – Одеса: ОНАХТ, 2018. – 19 с.

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Право (правознавство та підприємницьке право)» для бакалаврів усіх напрямів та форм навчання / Укл.: Осадча І.А. – Одеса: ОНАХТ, 2018. – 34 с.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Історiя України та української культури» для студентів усіх напрямів підготовки бакалаврів денної та заочної форм навчання / Укл. Г. В. Ангелов, А. О. Соловей, Т.С. Ботіка  – Одеса: ОНАХТ, 2018.  – 29 с.

Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Історія України та української культури» для студентів усіх напрямів підготовки бакалаврів денної та заочної форм навчання / Укл. Г.В. Ангелов, А.О. Соловей, Т.С. Ботіка, С.Є. Польова. – Одеса: ОНАХТ, 2018. – 33 с.

2017 рік

Конспект лекцій з дисципліни «Політологія» для бакалаврів усіх напрямів підготовки денної та заочної форм навчання / Укл. Є.В. Іванов, – Одеса: ОНАХТ, 2017. – 29 с.

Конспект лекцій з дисципліни «Політичні інститути і процеси» для бакалаврів усіх напрямів підготовки денної та заочної форм навчання / Укл. Є.В. Іванов, – Одеса: ОНАХТ, 2017. – 45 с.

Конспект лекцій з дисципліни «Філософія» для бакалаврів усіх напрямів підготовки денної та заочної форм навчання / Укл. О.О. Стояно. – Одеса: ОНАХТ, 2017. – 60 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни «Філософія» для бакалаврів усіх напрямів та форм навчання / Укл.: О.О. Стояно. – Одеса: ОНАХТ, 2017. – 26 с.

Методичні вказівки до індивідуальної роботи з курсу «Філософія» для бакалаврів усіх напрямів та форм навчання /Укл.: О.О. Стояно. – Одеса: ОНАХТ, 2017. – 13 с.

Методичні вказівки до семінарських занять з курсу «Історія України та української культури» для бакалаврів усіх напрямів та форм навчання / Укл.: І.С. Дружкова. – Одеса: ОНАХТ, 2017. – 25 с.

Методичні вказівки до індивідуальної роботи з курсу «Історія України та української культури» для бакалаврів усіх напрямів та форм навчання / Укл.: І.С. Дружкова. – Одеса: ОНАХТ, 2017. – 54 с.

2016 рік

Конспект лекцій з дисципліни «Трудове право» для бакалаврів усіх напрямів підготовки денної та заочної форм навчання / Укл. В.О. Орлова. – Одеса: ОНАХТ, 2016. – 39 с.

Конспект лекцій з курсу «Релігієзнавство» для бакалаврів усіх напрямів та форм навчання / Укл.: Г.А. Шевченко, Ю.М. Мельник. – Одеса: ОНАХТ, 2016. – 57 с.

Конспект лекцій з дисципліни «Філософія» для бакалаврів усіх напрямів підготовки денної та заочної форм навчання / Укл. І.С. Лар’яновський, О.В. Пурцхванідзе, – Одеса: ОНАХТ, 2016. – 59 с.

Конспект лекцій з курсу «Соціологія» для студентів усіх напрямків підготовки денної та заочної форм навчання / Укл. Є.В. Іванов. – Одеса: ОНАХТ, 2016. – 21 с.

Конспект лекцій з курсу «Соціальна відповідальність» для магістрів спеціальностей 8.03050901 «Облік і аудит», 8.03050401 «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)», 8.03050701 «Маркетинг» денної та заочної форми навчання / Укл.:  Ангелов Г.В., Соловей А.О., Гуртова О.В. За ред. Г.В. Ангелова. – Одеса: ОНАХТ, 2016.  – 55 с.

Методичні вказівки до вивчення курсу та семінарських занять з дисципліни «Релігієзнавство» для бакалаврів усіх напрямів та форм навчання / Укл.:  Г.А. Шевченко, Ю.М. Мельник. – Одеса: ОНАХТ, 2016. – 31 с.

Пакет матеріалів для виконання комплексної контрольної роботи з дисципліни «Філософія» для бакалаврів усіх напрямів та форм навчання Навчально-наукового інституту холоду, кріотехнологій та екоенергетики ім. В.С. Мартиновського /Укл.: О.В. Пурцхванідзе, І.С. Лар’яновський. – Одеса: ОНАХТ, 2016. – 13 с.

Методичні вказівки до індивідуальної роботи з курсу «Філософія» для бакалаврів усіх напрямів та форм навчання Навчально-наукового інституту холоду, кріотехнологій та екоенергетики ім. В.С. Мартиновського /Укл.: О.В. Пурцхванідзе, І.С. Лар’яновський. – Одеса: ОНАХТ, 2016. – 24 с.

Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Філософія» для бакалаврів усіх напрямів та форм навчання Навчально-наукового інституту холоду, кріотехнологій та екоенергетики ім. В.С. Мартиновського / Укл.: О.В. Пурцхванідзе, І.С. Лар’яновський. – Одеса: ОНАХТ, 2016. – 28 с.

Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Основи права» для бакалаврів усіх напрямків підготовки денної форми навчання / Укл. М.В. Мордовець – Одеса: ОНАХТ, 2013. – 30 с. / Укладачі: М.В. Мордовець,  І.А. Осадча.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Правознавство» для бакалаврів усіх напрямів підготовки денної та заочної форми навчання / Укл. В.О. Орлова, М.В. Мордовець – Одеса: ОНАХТ, 2016. – 21 с.

Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Трудове право» для бакалаврів усіх напрямів підготовки денної та заочної форми навчання / Укладач: В.О. Орлова. – Одеса: ОНАХТ, 2016. – 15 с.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Трудове право» для бакалаврів усіх напрямів підготовки денної та заочної форми навчання / Укладач: В.О. Орлова. – Одеса: ОНАХТ, 2016. – 11 с.